ภาคเหนือ

พื้นที่รับงานจังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งเลขที่ 69 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ดูแลรับผิดชอบและประสานงานส่วนกลาง คุณสุดาดวง วงศ์ษา

 • เบอร์โทรศัพท์ : 053-891-1279, 052-007-541
 • เบอร์มือถือ : 053-891-1279
 • E-Mail: nawamin.cr@gmail.com

พื้นที่รับงานจังหวัดพะเยา

ที่ตั้งเลขที่ 800/133 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ผู้ดูแลรับผิดชอบและประสานงานส่วนกลาง คุณเอกนรินทร์ วงศ์กาวี

พื้นที่รับงานจังหวัดแพร่

ที่ตั้งเลขที่ 105/38 ถนนช่อแฮ่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
ผู้ดูแลรับผิดชอบและประสานงานส่วนกลาง คุณเชาวลิต พื้นดี

 • เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์ : 054-062-703
 • เบอร์มือถือ : 084-207-6860, 097-141-9573
 • E-Mail: nac.phrae2559@gmail.com

พื้นที่รับงานจังหวัดพิจิตร

ที่ตั้งเลขที่ 144/8 หมู่ 4 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210
ผู้ดูแลรับผิดชอบและประสานงานส่วนกลาง คุณปัญญา คลังเพ็ชร์

 • เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์ : 055-396-525
 • เบอร์มือถือ : 089-665-3571

พื้นที่รับงานจังหวัดนครสวรรค์

ที่ตั้งเลขที่ 95/60 โครงการมิราเคิล แกรนด์ ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ผู้ดูแลรับผิดชอบและประสานงานส่วนกลาง คุณอรรถพล วงษ์มี

 • เบอร์โทรศัพท์ : 056-217-551
 • เบอร์แฟกซ์ : 056-217-550
 • เบอร์มือถือ : 096-858-2123
 • E-Mail : atthapol.vo@gmail.com

ภาคกลาง

พื้นที่รับงานจังหวัดอยุธยา

ที่ตั้งเลขที่ 160/283 โครงการหมู่บ้านทองพัชร ถนนโรจนะ (ทล. 309) ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ดูแลรับผิดชอบและประสานงานส่วนกลาง นายสัญญา สงสุรินทร์

 • เบอร์โทรศัพท์ : 035-922283
 • เบอร์แฟกซ์ : 035-922283
 • เบอร์มือถือ : 080-558-9722
 • E-Mail: yaowaluck1221@gmail.com

ภาคตะวันออก

พื้นที่รับงานจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้งเลขที่ 105/62 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านมณีแก้ว คันทรี รีสอร์ท ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
ผู้ดูแลรับผิดชอบและประสานงานส่วนกลาง คุณปฐวี พิทักษ์ณรงค์พร

 • เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์ : 033-032-052
 • เบอร์มือถือ : 086-525-3198
 • E-Mail: nacteam1@gmail.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่รับงานจังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้งเลขที่ 58/14 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
ผู้ดูแลรับผิดชอบและประสานงานส่วนกลาง คุณศักรินทร์ สังขะบุญญา

 • เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์ : 043-235-854
 • เบอร์มือถือ : 098-164-4971
 • E-Mail: nac.khonkaen@hotmail.com

พื้นที่รับงานจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้งเลขที่ 381 ม.16 บ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบล จ.อุบลราชธานี 34000
ผู้ดูแลรับผิดชอบและประสานงานส่วนกลาง คุณเกียรติศักดิ์ เกลื่อนเมฆ

 • เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์ : 045-992-538
 • เบอร์มือถือ : 061-958-1949
 • E-Mail : nac.ubn@gmail.com

ภาคใต้

พื้นที่รับงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้งเลขที่ 42/37 หมู่บ้านรินทอง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ผู้ดูแลรับผิดชอบและประสานงานส่วนกลาง คุณธนาดล ปรานสุข

 • เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์ : 077-900-859
 • เบอร์มือถือ : 089-171-6685
 • E-Mail : nawaminsuratthani@gmail.com

พื้นที่รับงานจังหวัดสงขลา

ที่ตั้งเลขที่ 20 ถนนศรีนิล ซอย 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ผู้ดูแลรับผิดชอบและประสานงานส่วนกลาง นางสาวณัฐนิชา คงเดิม

 • เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์ : 074-238-254
 • เบอร์มือถือ : 088-790-5546, 087-394-6192
Close Menu