บริษัท นวมินทร์ แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Nawamin Appraisal and Consultant CO.,LTD.

 • อสังหาริมทรัพย์ 
 • สังหาริมทรัพย์
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
  • ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
  • ลิขสิทธิ์
 • ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ. 2558
 • งานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
 • งานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน
 • งานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง

ในการวิเคราะห์มูลค่าของทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้ยึดถือตามแนวปฎิบัติในทางสากลของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (The Values Association of Thailand) โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 หลักเกณฑ์ คือ

 • หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อกําหนดมูลค่าตลาด
 • หลักเกณฑ์การประเมินที่มิใช่การกําหนดมูลค่าตลาด

วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีการใช้เป็นสากล มี 3 วิธี ดังนี้

 • วิธีการวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach)
 • วิธีการเปรียบเทียบตลาด (Market Approach)
 • วิธีการประเมินจากรายได้ (Income Approach)

นอกจากวิธีการประเมินหลักทั้ง 3 วิธีข้างต้นแล้ว ในปัจจุบันยังมีวิธีการที่อิงหลักการของวิธีทั้ง 3 ข้างต้นมาปรับใช้ เพิ่มเติม ดังนี้

 • วิธีการตั้งสมมติฐานในการพัฒนา (Hypothetical Development Method) หรือวิธีการคิดจากมูลค่า คงเหลือ (Residual Method) 
 • วิธีประเมินโดยการสร้างแบบจําลองทางสถิติ (Computer – Assisted Mass Appraisal)
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 • ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

ปฏิทิน พ.ศ. 2562

พฤษภาคม 2022
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« พ.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

17055total visits.

Close Menu